Podczas pierwszej wizyty przeprowadzam wywiad z pacjentem oraz kompleksowe badanie fizjoterapeutyczne. Ustalam też zindywidualizowany plan pracy z pacjentem.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Potrzebne będą:

  • wygodny strój nie krępujący ruchów
  • dokumentacja medyczna (jeśli taką posiadasz)